Druhý ročník akce noční otevřené sklepy

pod heslem "po tmě vypadá vše jinak".

Sklepy budou otevřené od 14:00 do 24:00 hodin. U vinařů bude pohoštění. Možnost dalšího posezení nutno dohodnout s vinaři. Mezi sklepy se budou ozývat zpěvy mužského pěveckého sboru. Pořadatel Přátele Achtele Vlkoš. Zveme vás na novou akci spolku vinařů Přátelé Achtele Vlkoš. Chcete vyzkoušet degustaci vin z naší podoblasti při měsíčku, kdy vše vypadá jinak a není tolik práce. Přijděte ochutnat vína z Vlkoše a prohlédnout si naší sklepní uličku, tentokrát za svitu měsíce.


        Proč Přátelé Achtele? Achtele - je název části lokality vlkošských búd, kde se nachází vinice a vinné sklepy ve Vlkoši. Mnoho z nás má k této lokalitě vřelý vztah a není nám lhostejné, jak tento překrásný kout Vlkoše vypadá.A protože má toto místo také velký turistický a kulturní potenciál, je potřeba o ně pečovat, udržovat je, rozvíjet a zvelebovat.

        Právě za tímto účelem vznikl spolek Přátele Achtele. Název navíc obsahuje důležitý a nosný prvek našeho setkávání - přátelství. Ať už k překrásnému místu, k lidem, se kterými se zde potkáváme, nebo také k lahodnému vínu, které se na zdejších svazích rodí. Přátelská atmosféra, to je naše krédo, kterého se chceme a budeme držet.

       Mezi naše hlavní poslání a cíle patří: propagovat vlkošská vína, vinaře a vlkošskou sklepní uličku obnovovat a udržovat vinařské a folklorní tradice informovat vinaře o novinkách v oblasti vinařství, jak na vinici, tak ve sklepě (školení, přednášky, exkurze aj.) podílet se na rozvoji turistického ruchu v této lokalitě i v obci pokusit se o zkvalitnění architektonického vzhledu lokality sklepů a dobudování potřebné infrastruktury. Vedení spolku žádá nejen své členy, ale i širokou veřejnost, aby přišli s návrhy činností spolku a případně s pomocí při přípravě a pořádání akcí.